עזרו לנו להכניס עוצמה יהודית לכנסת.
על מנת שנוכל לשרת אתכם בכנסת אנחנו זקוקים לתרומותיכם!

כל אדם בעל זכות בחירה לכנסת רשאי לתרום למפלגה. מי שאינו בעל זכות בחירה לכנסת, כגון קטין או אזרח זר, אינו רשאי לתרום. גם לתאגיד (כגון חברה או עמותה), בין שהוא ישראלי ובין שאיננו ישראלי, אסור לתרום למפלגה.

חוק מימון מפלגות קובע סכום מרבי לתרומה בשנה שלא מתקיימות בה בחירות וסכום גבוה יותר לשנה שמתקיימות בה בחירות. בשנה שבה מתקיימות בחירות,
לכן מותר לתרום עד 10,000 ₪.

חוק מימון מפלגות מגביל את סכום התרומה ל"אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו". פירוש הדבר הוא, כי סך התרומה המשפחתית, הכוללת את תרומתם של בני המשפחה התלויים לפרנסתם בראש המשפחה ושלו עצמו, לא תהיה גדולה מהסכום המרבי.

לא. גם אספקת טובין או שירותים ממי שדרכו לעסוק בכך נחשבת לתרומה. שווי התרומה נקבע לפי שווי הטובין או השירותים שסופקו.

לא. מפלגה המקבלת תרומה חייבת לרשום אותה ולהוציא כנגדה קבלה ובה פרטי התורם. למפלגה אסור לקבל תרומה בעילום שם. רשימת התורמים נתונה לביקורת מבקר המדינה, והוא בודק אם לא התקבלו תרומות בניגוד לחוק. יתר על כן, כל תרומה בשווי 500 ש"ח ויותר מתפרסמת, יחד עם פרטי התורם, באינטרנט וב"רשומות".