הצטרפו לפעילות

הצטרפו אלינו למפלגת עוצמה יהודית וביחד נוביל את השינוי שלו אנו כל כך מצפים.

העקרונות שלנו

עם ישראל תורת ישראל ארץ ישראל

עם ישראל:
יסודו – באברהם העברי ובברית בין הבתרים, בו כרת ה' אלוקי ישראל ברית עולם לבני בניו.
הורתו- בגאולת מצרים, ששם נוצר לעם.
לידתו – בהר סיני, ששם הפך לעם קדוש.
שלימותו – כאשר נכנס לארץ ישראל.
ייעודו – להיות עם סגולה, מופת לאומות העולם, במוסריותו בגבורתו ובדבקותו בה' יתברך, בימי זוהרו ומלכותו על אדמתו כמו גם בצוק העיתים של חשכת ימי הגלות והרדיפות.

ארץ ישראל:
מכח ההבטחה האלוקית לעם ישראל, ארץ ישראל לכל מרחביה המפורשים בתורה, שייכים לעם ישראל לכל דורותיו, לאלו שקדמו לנו ולאלו שיבואו בעקבותינו. אין זכות לשום מנהיג או דור לעשות ויתורים על אדמת המולדת.
בארץ הזאת הוקמה מלכות בית דוד בימי בית ראשון, וחודשה ע"י עולי בבל ובידי מלכי בני חשמונאי בבית שני.
אל הארץ הזאת נשאנו עיננו מקצווי עולם גם בימי הגלות ועתה שבנו אליה לחדש את מלכות ישראל בארצו, ולממש את ההבטחה האלוקית (בראשית ט"ו יח): "לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת".
עלינו לפעול להשבת חבלי מולדת שנגזלו מאתנו במהלך הדורות ולפתח התיישבות יהודית בכל מרחביה. רק בארץ ישראל, ישכון לבטח העם היהודי.

תורת ישראל:
תורת ישראל היא דרך החיים החוקה והמוסר של עם ישראל. ניתנה לעם ישראל בהר סיני. להגשמת הייעוד: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש".
היהדות היא דת – אומה. לא תיתכן יהדות בלא היסודות ההלכתיים שלה, כפי שלא תיתכן בלא היסודות הלאומיים שלה.
עלינו לשוב אל ההגדרה המקורית של היהדות כדת – אומה, המקיפה את כל תחומי החיים של המדינה היהודית.

עקרונות עוצמה יהודית

עוצמה יהודית תפעל למען המטרות והערכים שלהלן:

1. מדינת ישראל היא מדינה יהודית, באופייה, בסמליה הלאומיים וערכיה המשפטיים. עברית היא שפתה הרשמית היחידה.
2. חינוך יהודי: ילדי ישראל יחונכו לאהבת הארץ, ערבות הדדית בתוך העם היהודי, הכרת ההיסטוריה והמורשת של העם היהודי ואוצר היהדות.
3. המשפט העברי: נפעל להטמעת המשפט העברי במערכת המשפטית של מדינת ישראל. נמגר את עיוותי הדין שמנחה את פרקליטות המדינה החותרת להרשעות של חלשים וחפים מפשע, ונשיב את הצדק והאמת להיכלי המשפט.
4. התיישבות: ההתיישבות היהודית בכל חלקי הארץ, תשוב לעמוד כאחד מהערכים עליהם מושתתת מדינת ישראל, כמדינת העם היהודי השב מן הגלות אל כל מרחבי ארצו.
5. עליה: פעולת חרום נמרצת לעליית יהודי התפוצות וקליטתם. כדי לייצב את הרוב היהודי במדינה וכדי להילחם בנגע ההתבוללות.
6. הר הבית: נשיב את הריבונות והבעלות היהודית אל הר הבית. המקום אותו רכש דוד המלך, עליו בנה שלמה את הבית הראשון ועולי שיבת ציון את הבית שני. לבניינו ייחלו יהודים בקצווי עולם באלפיים שנות גלות.
7. אויבי ישראל: המלחמה באויבי ישראל, תהיה טוטאלית, ללא משא ומתן, ללא ויתורים וללא פשרות, אלו שהביאו עד כה רק מלחמות נוספות, דם אש ושכול. החלת ריבונות על כל חלקי ארץ ישראל ששוחררו במלחמת ששת הימים והסדרת מעמדם של אוייבי ישראל בארצות ערב המקיפות את ארצנו.
8. הגירה של אוייבי ישראל: מתוך חתירה לשלום אמת, עוצמה יהודית תפעל להוצאת אוייבי ישראל מארצנו. תוקם רשות לאומית לעידוד הגירה. עם ישראל שב לציון ואוייבי ישראל שבים לארצות המוצא. כדי לשמור על אופייה היהודי של המדינה, נפעל למיגור תופעות של הסתננות, הן של גנבי גבול, הן של אזרוח על רקע של 'איחוד משפחות'.
9. צה"ל: השבת הביטחון וההרתעה לחיילי צה"ל. עוברים ממגננה להתקפה, ממדיניות 'הכלת האויב' לחיסולו והשמדתו. מחזירים לצה"ל את ערך הניצחון.
10. חברה: מצוות 'וחי אחיך עימך', תעמוד לנגד עיננו בכל המהלכים הכלכליים, בתעסוקה ובדיור. ביצור ועידוד מעמדה של המשפחה היהודית, עידוד ילודה ומאבק בתופעת ההפלות.
11. משטר ומוסר: ערכי המדינה היהודית יהיו על פי המוסר היהודי, והמשטר יהיה: דמוקרטיה יהודית, השומרת על האינטרסים של מדינת הלאום היהודי, כערך הדוחה כל ערך אוניברסאלי. מתוך הכלל: איננו רוצים לאבד את המדינה היהודית לא במלחמה, לא בשלום וגם לא באמצעות הדמוקרטיה המערבית.
12. אדמות הלאום: שמירה נחושה על אדמות הלאום, בחקיקה מסודרת ומלחמה ללא פשרות בשוד האדמות, בנגב, בגליל ובמרכז הארץ. חידוש מפעל גאולת קרקעות המולדת, ברוח הקרן הקיימת לישראל.
13. כלכלה וחברה: אנחנו נפתח את הכלכלה לפי השיטה של 'קפיטליזם יהודי'. מיליארדי שקלים יכנסו מצמצום תקציב הבטחון בעקבות הוצאת האויבים מתוכנו, וחלקם יופנה לפיתוח התשתיות, חיזוק התעשיה ומתן סיוע לעסקים קטנים, חיזוק הבניה ויצירת מקומות עבודה בפריפריה. כמו-כן יצומצמו הרגולציות והבירוקרטיה ויופנו משאבים לחיזוק אוכלוסיות חלשות, שילובם בתעסוקה וסיוע לקשישים ולנכים.

יצירת קשר

שליחת פנייה:

- הצטרפו לקבוצת הווצאפ -